Tür Değiştirme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu

Şirket’imizin Ortaklar Kurulu’nca tür değiştirme işlemine ilişkin alınan 15.05.2019 tarih ve 2019 / 2 no.lu karar doğrultusunda başlanılan tür değiştirme işlemine ilişkin hazırlanan tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının (gerekirse ara bilanço) Ortaklar Kurulu’nun onayına sunulmasından önce 30 (otuz) gün süresince 15/05/2019 tarihinden itibaren Şirket merkezi olan Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:239 Kat:1 Maslak Sarıyer/İSTANBUL adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 188. maddesi gereğince ilan olunur.

DATA MARKET BİLGİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ